/

 

Szczęściarzem jest ten, kogo rodzice odbierają później.

 

Wszystkie zabawki dla niego ;-)

 

przedszkole

W Czaplinku przedszkole rodziło się w sposób żywiołowy i spontaniczny.

W 1947 roku z inicjatywy koła Ligi Kobiet otwarto pierwsze przedszkole.

Dysponowało ono 25 miejscami dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat

i zlokalizowane było w budynku przy ulicy Jeziornej

(później mieściła się tam łaźnia miejska).

W 1950 roku przedszkole przeniesiono na ul. Grunwaldzką 

(dzisiejszy biurowiec Zakładu Gospodarki Komunalnej).

W latach 80-tych XX wieku w Czaplinku funkcjonował żłobek i trzy przedszkola.

Przeobrażenia polityczne i gospodarcze lat 90-tych XX wieku, gwałtowny wzrost bezrobocia odbijają się niekorzystnie na placówkach wychowania przedszkolnego. Zamknięto przedszkola:

Zakładowe PGR oraz Przedszkole Nr 2 przy ul. Wałeckiej 49.

Likwidacji ulega Żłobek i budynek po licznych adaptacjach

zostaje przystosowany na cele przedszkolne.   

Od 1991r. prowadzenie przedszkoli stało się zadaniem własnym gminy. 

Skutkiem decyzji władz centralnych były liczne zaniedbania

w utrzymywaniu przedszkola.

Rozwój miasta i powstanie nowych, wielkich zakładów związanych z branżą motoryzacyjną powodują wzrost zainteresowania wychowaniem przedszkolnym ze strony rodziców i władz samorządowych. Reorganizacje, jakim podlegały placówki przedszkolne na terenie Gminy Czaplinek spowodowały,

że utworzono jedno  

Przedszkole Publiczne w Czaplinku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5b

z oddziałami w Broczynie, w budynku nr 42 i przy ul. Wałeckiej 49.

Obecnie w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5b mieści się 7 grup

czynnych 9,5 godziny dziennie.

Łącznie bawi się tutaj  i zdobywa wiedzę 190 dzieci

w wieku  2,5 – 6 lat. Wszystkie grupy objęte są wyżywieniem.

W budynkach przy ulicy Wałeckiej 49 funkcjonują 3 oddziały,

9,5 godzinne. Łącznie uczęszcza tam 75 dzieci.

W Broczynie funkcjonuje oddział 5-cio godzinny do którego uczęszcza

23 wychowanków w wieku 3-6 lat.

Przedszkole posiada dwa nowoczesne place zabaw:  

jeden otoczony zielenią ogród przy ulicy Grunwaldzkiej,

a drugi w Broczynie.

Tereny są ogrodzone i bezpieczne.
Przedszkolne place zabaw wyposażone są w drewniane urządzenia do zabaw,

piaskownice i ławeczki do odpoczynku.

Przedszkolaki z ulicy Wałeckiej korzystają z placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej lub z pobliskiego placu na ulicy Gen. J. Bema.

           

Przedszkole Publiczne w Czaplinku jest placówką oświatową

prowadzoną przez Gminę Czaplinek.

Organem nadzorującym Przedszkole jest

Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Dyrektorem przedszkola od września 2013 roku jest

p. Stanisław Nowicki.

W kierowaniu placówką wspomaga go

wicedyrektor ds. pedagogicznych

p. Teresa Młodzik.

 

Kadra przedszkola w Czaplinku to 16 nauczycieli przedszkola i 1 nauczyciel religii,

oraz 2 pomoce nauczycieli w grupach 2,5 i 3 - letnich dzieci,

10 woźnych oddziałowych, 2 kucharki,

2 konserwatorów, księgowa, kadrowa i intendentka.

Zatrudnieni są również specjaliści do prowadzenia zajęć dodatkowych
z religii, logopedii i oligofrenopedagogiki.

W oddziale zorganizowanym w Broczynie - 1 nauczycielka, woźna oddziałowa

i nauczyciel religii.    

Sale dydaktyczne są kolorowe i wyposażone w meble dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Duży hol, który spełnia rolę sali gimnastycznej lub sali zebrań. Rozwój poznawczy dzieci wspomagają kąciki zainteresowań oraz kąciki zabaw tematycznych. W łazienkach są umywalki i sanitariaty w rozmiarach dostosowanych do wzrostu dzieci.
Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku

w Czaplinku w godzinach 6:30-16:00 i w Broczynie 7:30-13:15.

 

 

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe zapewniając wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest tutaj traktowane indywidualnie i wyjątkowo. Nowatorskie metody pracy z dziećmi wpływają pozytywnie na wszechstronny rozwój wychowanków. Liczne zajęcia dodatkowe wspomagają rozwój dzieci oraz dają szansę na zaspokojenie ich potrzeb poznawczych, emocjonalnych i ruchowych, rozwijanie zdolności  i zainteresowań. Organizowane są zajęcia nowatorskie, w których dzieci aktywnie uczestniczą w poznawaniu otaczającego świata:

podczas zajęć w bibliotece, lesie, w przytulisku dla zwierząt czy w teatrze. Poznają pracę policjantów, strażaków, leśników i pszczelarzy. Spotkania te pozwalają rozwijać aktywność własną, budować więzi międzyludzkie, kształtują postawy i zachowania prospołeczne. Rozwijają wrażliwość na piękno i zmiany w środowisku społeczno - przyrodniczym. Nasze dzieci biorą udział w konkursach przedszkolnych, gminnych i ogólnopolskich. Szczycimy się 8 miejscem w Polsce zdobytym, w konkursie ekologiczno-plastycznym „Drugie życie śmieci”.

Sukces odnieśliśmy wspólnymi siłami dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (startowało ponad 2600 przedszkoli). Od lat do tradycji naszego przedszkola należy udział w wycieczkach, konkursach, akcjach charytatywnych i ekologicznych, jarmarkach organizowanych przez Urząd Miasta, oraz zawodach sportowych.          


Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów zagospodarowania czasu pobytu dziecka

w przedszkolu. W ustalonym rytmie dnia przewidziany jest czas na aktywność i wyciszenie dzieci. Uwzględniony jest czas na zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dzieci, czas na odpoczynek oraz pobyt na świeżym powietrzu.

 

 

 

marzec 2019

grudzień 2018

grudzień 2017

marzec 2017

grudzień 2016

wrzesień 2015

maj, czerwiec 2015

maj 2015

kwiecień 2015

marzec 2015

luty 2015

styczeń 2015

grudzień 2014

listopad 2014

wrzesień 2014

PRZED

PO


marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2014

przedszkole w czaplinku

luty 2014

przedszkole

grudzień 2013, styczeń 2014

przedszkole

październik, listopad 2013

przedszkole

wrzesień 2013

Przedszkole w Czaplinku - hol

przedszkole w czaplinku

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Dyrektor Przedszkola

przyjmuje w sprawach różnych:

 w czwartki

w godzinach

od 9.00 do 11.00

 

Godło Polski
Herb Czaplinka