/

„EKOLOGICZNY PATROL W NASZYM PRZEDSZKOLU”

Ekologiczny Patrol w naszym Przedszkolu kolejny rok koordynuje zbiórkę surowców wtórnych. Pozyskiwane środki ze sprzedaży makulatury, plastikowych nakrętek i puszek aluminiowych sukcesywnie zasilają konto naszego przedszkolaka Igora S.

Aby bardziej przybliżyć dzieciom tematykę ochrony środowiska nauczycielki odpowiedzialne za tę akcję wraz z grupą „Motylki” przygotowały teatrzyk o treściach ekologicznych w III odsłonach.

Grupa „Motylki” zaprezentowała skutki niefrasobliwego korzystania z lasów przez człowieka, który często zapomina, że las jest domem zwierząt. Druga odsłona ukazała wpływ zanieczyszczenia środowiska na naszą Planetę – nadmiar wytwarzanych przez człowieka śmieci, sadza z kominów, pyły i dymy, brudne lasy, nafta w morzach, chore ptaki i zatrute chemią ssaki oraz kwaśne deszcze i dziura ozonowa. Trzecia odsłona pokazała wygląd zaśmieconego otoczenia. Zaprezentowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i podjęto próbę segregacji do właściwych pojemników, co się wspaniale udało. Na zakończenie wspólnie odśpiewano piosenkę pt. „Chcemy być przyjaciółmi wszystkich żywych stworzeń”. Mamy nadzieję, że przekazane treści zapadły głęboko w serca dzieci, ochrona środowiska na stałe wpisze się w codzienne życie nas i naszych rodzin.


Ekologiczny Patrol w naszym Przedszkolu

Iwona Mierzejewska

Urszula Jeruzalska

Anita Michalska

Nasze Przedszkole kolejny rok prowadzi działania proekologiczne na terenie placówki. Stwarza dzieciom warunki do ekologicznego poznawania siebie i świata w otaczającym środowisku. Działania ukierunkowane są na uświadamianie zagrożeń i ochronę środowiska naturalnego. W trosce o naszą Planetę zachęcamy do udziału w naszych akcjach.

 

  • „Dbamy o Ziemię” – zbieramy zużyte baterie, tonery od drukarek (do utylizacji). Akcja trwa cały rok szkolny.
  • „W trosce o drzewa” – zbieramy makulaturę (na potrzeby dzieci niepełnosprawnych). Akcja trwa cały rok szkolny.
  • „Pamiętamy o zwierzętach” – zbieramy karmę, koce i inne  akcesoria dla zwierząt – doposażamy przytulisko dla zwierząt w Pławnie. Zbiórka trwa do końca roku szkolnego.
  • „Pomagamy ptakom” – robimy karmniki, dokarmiamy ptaki zimą.
  • „POMAGAMY” – zbieramy plastikowe nakrętki dla Igora – naszego przedszkolaka z dziecięcym porażeniem mózgowym. Środki ze sprzedaży nakrętek zasilą Jego konto i zostaną przeznaczone na rehabilitację. Akcja trwa do końca roku szkolnego.
  • „POMAGAMY” – zbieramy puszki aluminiowe na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (w każdy piątek lub ostatni dzień tygodnia). Akcja trwa do końca roku szkolnego.
  • „Ekologiczny Dekalog Przedszkolaka” – znamy i stosujemy jego zasady.

 

Informacje o akcjach będą ogłaszane w Przedszkolu, na tablicach przy poszczególnych grupach.

Stare książki, gazety, ulotki reklamowe, puszki po napojach – to co przeszkadza Ci w domu, może pomóc innym.

Nie bądź obojętny!!!  Włącz się do akcji!!!  Czekamy na każdy gest!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

                                                 Koordynatorki akcji

                                „Ekologiczny Patrol w Naszym Przedszkolu”

                                     Iwona Mierzejewska

                                                                                  Monika Granat

                                                                            Anna Denis

                                                                            Anita Michalska

EKOLOGICZNY   DEKALOG  PRZEDSZKOLAKA

 

 

1. „Dbamy o Zdrowie” – prawidłowo się odżywiamy – jemy owoce i warzywa.

 

2. „Hartujemy nasze ciało” – bawimy się, ćwiczymy, spacerujemy – bo ruch to zdrowie.

 

3. „Robimy zabawki” – tworzenie zabawek z surowców wtórnych: pudła, folie, kapsle itp.

 

4.  „Dbamy Ziemię” – oszczędzamy wodę i energię elektryczną.

 

5. „Nasza sala, naszym domem” – pamiętamy o codziennych porządkach.

 

6.   „Troszczymy się o drzewa” – zbieramy makulaturę.

 

7.   „Pomagamy kolegom” – zbieramy nakrętki.

 

8.  „Pamiętamy o ptakach i bezdomnych zwierzętach” – robimy karmniki, zbieramy karmę.

 

9. „Żyjmy wśród zieleni” – tworzenie zielonych zakątków w salach zajęć.

 

10. „Piękno wokół” – dbamy o czystość najbliższego  otoczenia – przedszkole, plac  zabaw.

przedszkole w czaplinku

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Dyrektor Przedszkola

przyjmuje w sprawach różnych:

 w czwartki

w godzinach

od 9.00 do 11.00

 

Godło Polski
Herb Czaplinka