/

przedszkole czaplinek
Za przedszkole należy płacić z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca!!!

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 

pobierane są codziennie gotówką w przedszkolu

 

w pokoju nr 206 w godzinach 7.00-15.30

 można je również wpłacać w kasie

 

Banku Spółdzielczego w Czaplinku

 

lub przelewem na rachunek bankowy nr

 

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

Gotowy druk przelewu za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
wystarczy wydrukować i uzupełnić kwotę, nazwisko wpłacającego oraz w tytule podać nazwisko i imię dziecka
opłata za przedszkole.pdf
Adobe Acrobat Document 114.7 KB
Za przedszkole należy płacić z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca!!!

 

 

UWAGA

 

Zgodnie z podpisaną kartą zgłoszenia dziecka

 

do Przedszkola rodzic zobowiązany jest

 

do uiszczania należnych opłat

 

(do 15-tego dnia każdego miesiąca).

 

W przypadku nie uregulowania odpłatności

 

za dwa miesiące

 

dziecko zostanie skreślone z listy w Przedszkolu.

 

Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości wraz z ustalonymi odsetkami.

 

W przypadku windykacji w postępowaniu egzekucyjnym w celu przymusowego ściągnięcia tej należności wszystkie dodatkowe koszty:

koszty upomnień, opłaty komornicze itp.

ponosi rodzic/opiekun prawny.

 

 

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 03.02.2020)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 03.02.2020)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 03.02.2020)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 03.02.2020)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 03.02.2020)

Lista opłat za przedszkole (stan na dzień: 03.02.2020)

Jeżeli kogoś nie ma liście tzn., że opłata jest uregulowana, bądź wystąpiła nadpłata:

(szczegółowe informacje wywieszane są w holu przedszkola)

 

W przypadku wystąpienia nadpłaty, przy kwocie w rubryce KWOTA DO ZAPŁATY będzie znajdował się minus.


Zaległości do pilnego uregulowania:

 

 

 

Nadpłaty za przedszkole do zwrotu dla rodziców:

 

po wypełnieniu podania (do pobrania niżej)

nadpłata będzie zwrócona na konto rodzica dziecka:

podanie o zwrot.pdf
Adobe Acrobat Document 268.7 KB

 

BEZPŁATNY CZAS POBYTU DZIECKA USTALONO

W GODZ. OD 8.00 DO 13.00

ODPŁATNOŚĆ ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ OPŁATA WYNOSI  1,00 zł

(dzieci 6 letnie nie płaca za dodatkowe godziny)

 

6.30 – 16.00 (pobyt przez 9,5 h) – płatne za 4,5 h

6.30 – 15.00 (pobyt przez 8,5 h) – płatne za 3,5 h

6.30 – 14.00 (pobyt przez 7,5 h) – płatne za 2,5 h

7.00 – 16.00 (pobyt przez 9 h) – płatne za 4 h

7.00 – 15.00 (pobyt przez 8 h) – płatne za 3 h

7.00 – 14.00 (pobyt przez 7 h) – płatne za 2 h

8.00 – 16.00 (pobyt przez 8 h) – płatne za 3 h

8.00 – 15.00 (pobyt przez 7 h) – płatne za 2 h

8.00 – 14.00 (pobyt przez 6 h) – płatne za 1 h

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE 7,00 zł / dziennie

(przy dofinansowaniu z MGOPS 2,50 zł / dziennie)

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty tj. do 15-tego dnia każdego miesiąca. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

 W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy w grupie 9-cio godzinnej w trybie natychmiastowym.

 

Jeżeli rodzic dziecka jedzącego obiady (w grupie 5-cio godzinnej) dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości.
 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Dyrektor Przedszkola

przyjmuje w sprawach różnych:

 w czwartki

w godzinach

od 9.00 do 11.00

 

Godło Polski
Herb Czaplinka